P r i v a c y v e r k l a r i n g

1. Inleiding

De kartonnerie vindt de bescherming van je privacy van groot belang. In deze privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik verkrijg via de website.

 

2. Verzamelde gegevens

De kartonnerie verzamelt bij een bezoek aan de website de volgende gegevens: naam, e-mailadres, afleveradres, ip-adres.

 

3. Gebruik gegevens

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik om je bestelling af te handelen. Daarnaast wil De kartonnerie je graag op de hoogte houden door middel van een nieuwsbrief.

De kartonnerie kan je gegevens ook gebruiken om haar dienstverlening en website verder te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

 

4. Toestemming gebruik

Bij het plaatsen van een bestelling op de website van De kartonnerie ga je akkoord met de bepalingen in deze privacyverklaring. Je geeft daarmee De kartonnerie uitdrukkelijk toestemming de verstrekte gegevens te gebruiken voor de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring beschreven doelen.

 

5. Cookies

Op de website kan ik gebruik maken van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan (zoals de instellingen van je pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van de website.

 

6 Kennisneming en verbetering van je gegevens

Je kunt je eigen gegevens en je persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen via je profielinstellingen. Als je wilt weten welke gegevens ik over je heb vastgelegd, kun je met me contact opnemen via info@dekartonnerie.nl.

 

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

 

8. Vragen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of mijn privacybeleid, kun je een mail sturen naar info@dekartonnerie.nl.